Qendra Tregtare e ndërtuar me: 19.11.1978 me sipërfaqe prej: 8124 m², në të cilën janë të dislokuara 119 lokale, dhe për të cilat leja e përdorimit është dhënë me datë: 15.12.1978, me numër: 08-355-336.

Dyqanet

Shikoni dyqanet ne Pallatin e Rinise.

Kafiteritë & Restaurantet

Shikoni kafiteritë dhe restaurantet ne Pallatin e Rinise.