– Njësi e elektronikës
– Njësi e energjetikës
– Njësi e makinerisë dhe
– Njësi e ndërtimtarisë dhe mirëmbajtjes higjienike

Emri Mbiemri

Drejtor i Departamentit të Mirëmbajtjes Teknike – Higjienike

Biografia