- Njësia e kulturës,
- Njësia e sportit dhe
- Njësia e aktiviteteve promovuese.

Çaush Berisha

Drejtor i Departamentit Programor dhe Marketing

Çaush Berisha – lindur 10.02.1953 në Vasilevë, K.K. Drenas- ish Gllogoc.

Të kryer Gjimnazin në Gllogoc, kurse Fakultetin Filozofik në Prishtinë dega Filozofi-Sociologji.

Kam punuar si profesor i filozofisë dhe sociologjisë nga viti 1977 në Gjimnazin “Skënderbeu” në Gllogoc. Puna ime si mësimdhënës ka zgjatur deri në Maj të vitit 1998. Nga data 20.08.1998 jam inkuadruar në radhët e UÇK-së.

Me 28.07.1999, jam emëruar Drejtor i përgjithshëm në Pallatin e Rinisë, Kulturës dhe Sportit. Këtë funksion e kam mbajt deri me 03.09.2001.

Më pastaj me konkurs jam zgjedhur Udhëheqës i Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Nga viti 2006 mbaj pozitën e Drejtorit të Marketingut (Kulturë, Rini, Sport dhe aktivitete promovuese).