- Njësia e financave dhe e kontabilitetit.

Berat Lushtaku

Drejtor i Departamentit Ekonomiko Financiar

Biografia