Skip to main content
Category

Aktivitete

Aktivitete

Promovim libri

Më 21.12.2011, ora 12:00 - 13:00, në Sallën e Kuqe të Palaltit të Rinisë, promovohet libri i autorit Ramë Buja me titull "KOSOVA NË KRIZËN JUGOSLLAVE".
17th November 2019
Aktivitete

Memorandum bashkëpunimi

Më 03.10.20011, në Drejtorin e Pallatit të Rinisë, Kulturës dhe Sporteve u nënshkrua memorandum bashkëpunimi ndërmjet Pallatit të Rinisë, Kulturës dhe Sporteve dhe Këshillit të Rinisë së Evropës…
17th November 2019