Skip to main content

Procesverbal – Lista definitive e testit me shkrim dhe me gojë (intervistë) për vendin e punës Shtëpiak dhe Punëtor fizik në vazhdim edhe dy vendime.

By 16th February 2022Publikime, Punësim, Shpallje