Skip to main content

Procesverbal-Lista definitive e testit dhe shkrim dhe me gojë (intervistë) për vendin e punës Asistente ekzekutive dhe Vendimi.

By 15th February 2022Publikime, Punësim, Shpallje