Skip to main content

Lista e rezultateve të arritura në testin me shkrim për pozitën Sigurim-Zjarrfikës – 3 (tre) punëtorë

By 31st January 2022Publikime, Punësim, Shpallje