Skip to main content

PROCESVERBAL – Lista definitive të testit me shkrim dhe me gojë (intervista) për sigurim/zjarrëfikës dy vende pune.

By 9th November 2021Publikime, Punësim, Shpallje