Skip to main content

NJOFTIM për mbajtjen e testimit me gojë (infervistë): Për: 1. Drejtor i Departamentit të Marketingu, një vend pune; 2. Udhëheqës i Zyrës Ligjore, një vend pune; 3. Çertifikues të Pagesave, një vend pune dhe 4. Zyrtar Përgjegjës të Prokurimit, një vend pune.

By 5th November 2021Publikime, Punësim, Shpallje