Skip to main content

NJOFTIMIN PËR TESTIN ME SHKRIM PËR APLIKUESIT NË KONKURS PUBLIK Kandidatët Për Sigurim/Zjarrfikës në Departamentin e Sigurimit – dy (2) vende pune e që i kanë plotësuar kushtet dhe kriteret e konkursit, për të ju nënshtruar testit me shkrim, ftohen me datën 01.11.2021 të marrin pjesë në testin me shkrim.

By 29th October 2021Publikime, Punësim, Shpallje