Skip to main content

Lista me rezultatet e arritura në testin me shkrim për katër vende pune: 1. Drejtor i Departamentit të Marketingut, 2. Udhëheqës i Zyres Ligjore, 3. Çertifikues të pagesave si dhe 4. Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit.

By 28th October 2021Publikime, Punësim, Shpallje