Skip to main content

UDHËZUES PËR MËNYREN E APLIKIMIT PËR LIRIM NGA QIRAJA

By 22nd April 2020Uncategorised

Hapi 1: kycuni në systemin elektronik EDI në ATK:
https://edeklarimi.atk-ks.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F
Hapi 2: shkarkoni dokumentin/ mostrën në Exel- file nga sistemi EDI.
Hapi 3: plotësoni mostrën e shkarkuar dhe bashkë me kontratën e qirasë i ngarkoni në sistemin EDI.
Për më shumë informata rreth aplikimit online,ju duhet ndiqni udhëzuesin per kompensim të qirasë nga ATK: http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2020/04/UdhezuesiQirate.pdf