Planifikimi i prokurimit për vitin fiskal 2020

By 14th February 2020 Prokurimi, Publikime, Shpallje