Vazhdojnë reagimet për raportin e progresit

By 17th November 2019 January 15th, 2020 Aktivitete

Vazhdojnë ende reagimet për raportin e progresit të Komisionit Evropian. Sot, ato u përqendruan në lëmin e ekonomisë.

Ministri i ekonomisë dhe financave në dorëheqje Ahmet Shala, tha se raporti konfirmon përparimin e konsiderueshëm në këtë dikaster qeveritar. Ai tha se sfidë për të ardhmen mbetet krijimi i politikave për rritjen e punësimit.