Qendra Tregtare e ndërtuar 19.11.1978 me sipërfaqe prej 8124 m2, në të cilën tani janë të dislokuara 119 lokale. Leja e përdorimit është dhënë më 15.12.1978, me numër 08-355-336. Financimi i punëve është bërë nga mjetet e kredive të marra nga Banka e Kosovës në bazë të kontratës 07-18-27 prej 04.12.1976 dhe në bazë të kontratës numër 680/2 prej 02.11.1977.

Dyqanet

Shikoni dyqanet ne Pallatin e Rinise.

Kafiteritë & Restaurantet

Shikoni kafiteritë dhe restaurantet ne Pallatin e Rinise.