N.P.L Pallati i Rinisë Sh.a i ndërtuar më 19.11.1977 me sipërfaqe shfrytëzuese prej 8136 m2, paraqet pjesën më atraktive të përmbajtjes së Qendrës i cili çdo ditë dhe në mënyrë kontinuale shfrytëzohet nga qytetarë te Prishtinës. Pallati i Rinisë në Prishtinë si kompleks përfshinë manifestimet e karakterit të ndryshëm si shoqëror, publik, kulturor, zbavitës, sportiv-rekreativ, dhe ekonomik.

Salla e Kuqe

Me sipërfaqe prej 762 m2 dhe 550 ulëse, ku zhvillohen aktivitete të ndryshme Promovuese, kulturore dhe artistike me karakter vendor dhe ndërkombëtar.

 • Festivale te muzikes klasike dhe te tjera.
 • Debate publike me qytetare.
 • Seminare te ndryshme.
 • Programe edukative dhe argëtuese për fëmijë.

Salla e Ateliesë

Me sipërfaqe prej 762m2, e cila është e dedikuar për organizimin e ekspozitave arstisike dhe projekteve të ndryshme me karakter promovues dhe kulturor.

 • Projekte të ndryshme të ekspozitave vetanake dhe kolektive.
 • Panaire me karakter ekonomik dhe kulturor.
 • Ekspozita të artizanatëve.
 • Performanca artistike.
 • Sfilata mode.

Sallat e Sporteve

N.P.L Pallati i Rinisë Sh.a përmban Sallën e vogël dhe gjashtë salla(ushtrimore) të destinuara për aktivitetet sportive me të gjitha pjesët përcjellëse.
Salla e vogël e Sportit me sipërfaqe prej 1450m2, arenë dhe tribuna për 1800 shikues.
Kjo sallë shfrytëzohet për basketboll, hendboll, volejboll, boks, kik boks, mundje, xhudo, karate, tekwando, ping pong etj.

Salla për treningje

 • Salla nr.123, me sipërfaqe prej 200m 2 për mundje dhe xhudo, karate, tekvando, aikido;
 • Salla nr.124, me sipërfaqe prej 180m2 për boks, kikboks;
 • Salla nr.125, me sipërfaqe prej 222m2 për PingPong;
 • Salla nr.126 me sipërqafe prej 285m2, gjimnastikë sportive për garuesgjimnastike akrobatike, gjimnastikë ritmike, gjimnastikë korrektuese aerobikë, vallëzim modern(grauese).
 • Salla e qitjes me pushkë ajrore me sipërfaqe prej 250m2 dhe Trim kabineti me sipërfaqe 104m2 dhe klubi bodybillding.

Hapësirat e mjekësisë sportive kanë një sipërfaqe prej 480m 2 , Kjo ambulancë është e pajisur me mjete bashkëkohore për kujdesin shëndëtsor të të gjithë sportistëve.