Gjuha:
NË PALLATIN E RINISË NË PRISHTINË PREJ 07 - 12 QERSHOR MBAHET PANAIRI I 18-të I LIBRIT "PRISHTINA 2016". NË PALLATIN E RINISË NË PRISHTINË PREJ 25 - 27 MAJ MBAHET PANAIRI NDËRKOMBËTAR I NDËRTIMTARISË, ENERGJTIKË DHE MINIERA, TEKNIKËS DHE I PALUAJTSHMËRISË
nga Ismet Isufaj    E mërkurë, 26 Qershor 2013 10:13    pdf Shtyp Email
AKP

Më datë 03.07.2013. - Tërë ditën - Salla e Kuqe.
Agjencia Kosovare e Privatizimit.