Gjuha:
NË PALLATIN E RINISË NË PRISHTINË PREJ 07 - 12 QERSHOR MBAHET PANAIRI I 18-të I LIBRIT "PRISHTINA 2016". NË PALLATIN E RINISË NË PRISHTINË PREJ 25 - 27 MAJ MBAHET PANAIRI NDËRKOMBËTAR I NDËRTIMTARISË, ENERGJTIKË DHE MINIERA, TEKNIKËS DHE I PALUAJTSHMËRISË
nga Administrator    E mërkurë, 20 Tetor 2010 23:03    pdf Shtyp Email
Qendra TregëtareQendra Tregtare është pjesë e Pallatit të Rinisë, Kulturës dhe Sporteve me sipërfaqe prej 8050 m2.

I ka gjithsej 122 lokale të ndryshme:

Butika të ndryshme…………..……………85
Lokale hoteliere……………………………8
Terasa hoteliere………………………………….6
Librari……………………………………………2
Bankë – Kasabank……………………………….1
PTK………………………………………………1
Servis telefonave…………………………………3
Rrojtore…………………………………………..1
Supermarket………………………………………1
Optiqar……………………………………………2
Kozmetikë….…………………………………….3
Pajisje sportive……………………………………4
Mobile…………………………………………….1
Depo………………………………………………4

Orari i punës në Qendrën Tregtare është në sezonin e dimrit prej orës 08,00 deri në ora 21,00, kurse në sezonin e verës prej orës 08,00 deri 22,00.

Përditësue ( E mërkurë, 20 Tetor 2010 23:08 )